Regulamin Covid

 1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
 3. W strefie wejścia do sali zabaw oraz do salki urodzinowej umieszczono środki do dezynfekcji rąk.
 4. Każda osoba dorosła wchodząca do sali powinna dezynfekować ręce przy wejściu płynem dezynfekującym.
 5. Dzieci przed   wejściem na teren sali i po wyjściu z niej powinny umyć ręce wodą z mydłem. 
 6. Pierwszeń stwo w przejściu mają osoby wychodzące z sali. Osoby chcące wejść powinny ustąpić pierwszeństwa osoba opuszczającym salę zabaw.
 7. Przerwa techniczna 15.00 – 16.00.
 8. Z sali zabaw usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować, tj. pluszowe zabawki,  gąbki, rzeczy wykonane z miękkich i chłonnych materiałów.
 9. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane, a  opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.
 10. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
 11. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci.
 12. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 1,5 metra.